CHCETE TAKÉ REALIZOVAT PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET, ALE NEJSTE SI JISTI, JAK ZAČÍT?

OBCÍM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ASISTENCI I DÍLČÍ KONZULTACE OHLEDNĚ ZAVÁDĚNÍ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU.

Připravíme vaší obci podobu participativního rozpočtu  na míru a pomůžeme s následujícími aktivitami:

PŘÍPRAVA FORMÁLNÍ PODOBY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PŘIJÍMANÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA – „PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU“

 • Úvod – prezentace participativního rozpočtování (pro úředníky, zastupitele).
 • Sestavení a vedení odborné pracovní skupiny připravující postup tvorby rozpočtu
 • Finalizace podkladů pro schválení postupu zastupitelstvem města.
 • Kalkulace nákladů na realizaci participativního rozpočtu

PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO TVORBY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA

 • Úvodní prezentace o participativním rozpočtování (pro širší veřejnost, místní neziskové organizace)
 • Vytipování a naplánování využití vhodných komunikačních nástrojů pro informování veřejnosti v rámci realizace PaR.

REALIZACE AKTIVIT ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO TVORBY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU:

 • Školení pro zaměstnance úřadu o facilitaci, komunikaci s veřejností, přípravě a vedení veřejných setkání.
 • Příprava a vedení (moderace a facilitace) veřejných setkání včetně zpracování výstupů a výsledků.
 • Dotazníkové šetření mezi obyvateli města zaměřené na analýzu potřeb a hodnocení kvality života ve městě.
 • Zajištění závěrečného výběru priorit pro participativní rozpočet (on-line hlasování, zajištění zpracování výsledků).

ASISTENCE PŘI REALIZACI INFORMAČNÍ KAMPANĚ

 • Nabízíme možnost využít web (viz http://www.participativni-rozpocet.cz/mesto1/), adaptaci struktury a funkcionalit pro konkrétní město (včetně školení práce v administračním prostředí webu).
 • Možnost využití obecné infografiky pro tvorbu plakátů a letáků.
 • Zpětná vazba k textům, tiskovým zprávám.
 • Příprava a realizace atraktivní a srozumitelné prezentace fungování PaR pro veřejnost.

CO DÍKY NAŠÍ ASISTENCI ZÍSKÁTE?

 • Jasnou představu, jak postupovat při zapojení veřejnosti do rozhodování města.
 • Efektivnější zapojení aktivní nepolitické veřejnosti.
 • Větší motivaci neaktivních občanů k vyššímu zájmu o své projekty.
 • Podklady pro strategické řízení a plánování rozvoje obce.

Ke stažení

METODIKA TVORBY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Tato metodika je určena těm, kteří potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků.

Metodika tvorby participativního rozpočtování pro města v ČR, Vojtěch Černý - Agora CEFÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PŘEHLEDNĚ

Pro každou fázi přípravy, realizace a implementace výstupů procesu participativního rozpočtování jsme sestavili jednotný popis. Příklady a pohledy politiků a úředníků z několika českých měst a příklady ze zahraničí vám umožní lépe si představit, co je třeba dělat. Pro jednotlivé kroky jsme připravili sumář nezbytných i vhodných aktivit s popisem, jak je provést.

PŘIZPŮSOBENÍ PRO VAŠI OBEC

Tvorba participativního rozpočtu může mít celou řadu variant závislých na podmínkách Vašeho města. Tato metodika Vám pomůže sáhnout v každém kroku k ověřenému postupu a upravit si ho dle vlastních možností. Připraví vás na možná rizika a případná řešení problémů, které se mohou při vytváření participativního rozpočtu vyskytnout.

VYCHÁZÍME Z PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ Z ČR I ZE ZAHRANIČÍ

Metodika se opírá o praktické zkušenosti pilotního testování přípravy participativního rozpočtu v několika českých městech. Protože se v českém prostředí jedná o první průzkumníky této metody, reflektuje metodika zároveň příklady tvorby participativních rozpočtů v zahraničí i příklady z odborné literatury, která se tímto procesem zabývá.

PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

participativni_rozpocet-CZ-nahled

Pro lepší představu, jak reálně fungují participativní rozpočty v zahraničí, jsme pro vás připravili e-brožurku případových studií participativních rozpočtůPolska (Dabrowa Gornicza, Walbrzych) a Slovenska (Bratislava – Nové Mesto, Banská Bystrica).

STÁHNĚTE SI BROŽURKU ZDE

Vznik této publikace umožnil Mezinárodní visegrádský fond, který podpořil náš projekt „Participativní rozpočtování – různé pohledy na procesy participace veřejnosti v zemích Visegrádské čtyřky“, na kterém jsme spolupracovali s polskými a slovenskými partnery. Doufáme, že uváděné příklady přispějí k prohloubení diskuze o využívání tohoto inovativního nástroje také v českých zemích.

visegrad_fund_logo_black